utbildare i – butikslayout, belysning och inredning – 20p

Jag har tidigare berättat om uppdraget jag haft hos Frans Schartau Handelsinstitutethär kan du läsa mer om detta.

2023 fick jag även delen Butikslayout, belysning och inredning för blivande Visual Merchandisers. Tacksamt tog jag emot förfrågan och startade upp arbetet med att göra lämpligt material och övningar för eleverna.


Mellan åren 2099-2022 hade jag tidigare haft utbildning för Entreprenörskolan i Leksand så jag har god erfarenhet att utbilda inom ämnen kring yrket VM:are.

Detta är dock en helt ny uppdragsgivare och nytt upplägg vilket jag uppskattar att få vara en del av!

Upplägget på den här skolan – Frans Scharatu Handelsinstitutet och utbildningen är dock annat så jag har gjort om det mesta – gjort ett nytt upplägg och nya planer för att lära eleverna så mycket som jag kan delge dem!

Här kan du läsa mer på skolans hemsida.


Följande står i kursplan gällande denna kurs:


Nytt upplägg med en bra blandning utav föreläsningar samt eget arbete och grupparbeten – learning by doing! Det är det bästa att man får se, lyssna, ta in och lära för att sedan testa. Testa, testa och testa igen!


Delar av denna utbildning hålls digitalt – vilket jag tycker är både helt rätt och smart! Dagens samhälle består mycket i den digitala världen – därför tycker jag att man absolut ska ta till vara på den möjligheten, både för att lära känna olika sätt att lära sig, att ta in men även redovisningar och presentationer sker ofta den digitala vägen.


Skolan är noga med att branschen är delaktiga i utbildningen och såhär står det på Frans Schartaus hemsida om ledningsgruppen

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen kvalitetssäkrar utbildningen och ser till att den möter de behov och krav som branschen ställer. Ledningsgruppen består av representanter från:


En utav eleverna skrev detta efter mina två kurser:


Fint med härlig och possetiv feedback – stärker och bygger upp mig!

Maliin har delat upp kursen jättebra med att blanda, föreläsning, film, grupparbete och eget arbete. Det blir aldrig tråkigt på Maliins lektioner. Hon håller igång så att vi kan vara med att diskutera och att man får olika infalls vinklar av saker och ting. Hon är vaken och ser oss när vi inte förstår något. Då förklara hon med andra ord så att vi ska förstå. Det finns tid för tankar och reflektioner vilket jag tycker är viktigt när man lär sig nya saker. Superbra konsult! Håll hårt i henne! Ett tips är att ta in henne som konsult på fler kurser!


Det råder inga tvivel om att Maliin S är en bra kursledare med gedigen kunskap och branscherfarenhet. Hon har genomgående visat stort intresse för sin uppgift med personligt engagemang för ”sina elever”. Hon fullföljer absolut sina åtaganden som lärare och sprider dessutom glädje och inspiration inför våra tilltänkta yrkesroller. Personligen har jag gärna Malin S i fler ämnen för aktuell VM utbildning.


– Bra & tydligt upplägg
– lyssna på elever, låter elever ha åsikter och inflikningar som tas emot positivt
– stämmer av att man hängt med
– snabb och smidigt kommunikation med lärare via teams
-MYCKET PEDAGOGISKT!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...