butiksutveckling – i återbruk

Ta till vara i Falun har fått ett nytt kundvarv, ny exponering av produkter – tydligare butikskommunikation.

Detta gjordes som ett projekt där många olika instanser var inkopplade. Falu Energi & Vatten var högst delaktiga, detta tillsammans med Falukommun som driver verksamheten Ta till vara

Cajsa Hagberg var projektledare för detta – otroligt engagerad och drivande, en fantastiskt organiserad och duktig kvinna – läs här vad hon själv skrev om projektet –Jag arbetade in Falukommuns grafiska färger – dessa färger koncentrerade jag i olika rum. Samma gällde butikskommunikationen samt alla prisskyltar där rätt färg och typsnitt användes – då i rätt rum..

Att göra det tydligt både för kunder men självklart även för personalen var mycket viktigt i detta projekt.

I varje rum finns en mer levande yta – en vägg – en yta som ska varieras utefter säsong, tillgång av produkter eller tema. Dessa ytor målades väggarna in i rätt grafisk färg för rummet och här målade jag även in gamla skåp, hyllor och annat som går att exponera på.

Ett roligt sätt att tydligt kunna dra kunderna längre in i lokalerna och väggarna poppar ordentligt i respektive rum


Lokalerna behövdes minskades kraftigt då de skall användas till annan verksamhet hos kommunen – detta gjorde att jag ritade om hela lokalen och tänkte nytt kundvarv och varulägg. Jag använder verktyget Sketchup som är ett fantastiskt bra verktyg! Här har man så bra möjlighet att testa placering av inredning, att testa och justera utefter feedback från både uppdragsgivaren samt personalens kunskap om kunden och produkterna.Jag har använt mig utav EURO-pall, detta av flera anledningar, de är lätta att justera i antal, finns alltid att ta till fler eller att plocka bort, allt utefter varutryck och inriktning. På pallarna sågades det till lock/skivor av gamla bord och dessa målades in i rätt grafisk färg för ytan och rummet – detta gör att man kan exponera lättare, bättre och tydligare än att bara ha de grova brädorna som exponeringsyta.


Kabeltrummor i tre olika storlekar andvändes också som inredning i butiken, de målades in i rätt färg för rätt rum, krokar monterades runt så man kan hänga upp produkter om man så önskar, annars kan man ställa saker på de ytor som blir – för att lätt kunna göra ändringar utefter varutrycket i butik så sattes stora industrihjul på kabel-staplarna


Det är ju en stor svårighet att veta hur stora ytor man behöver till produkterna då man aldrig vet vad som kommer in – en stor variation i både vilka produkter samt volymen av dessa – det gör att jag fick tänka till ordentligt med att kunna vara flexibel i ytor och inredning!


Det köptes även in mer traditionell butiksinredning för att kunna anpassa utefter produkterna – butiksinredningen köptes självklart begagnat vilket gjorde att hela projektet andas återbruk!

Butiksinredningen gör att hyllor lätt kan justeras – att det är flexibel och levande – inget är statiskt.


En barnavdelning byggdes upp – även här är själva inredningen återbruk – den blå/turkosa färgen kändes rätt mot det lekfulla i produkterna på barnavdelningen. Även här ser ni kabeltrummor staplade på varandra samt målade lock över EURO-pallarna


Stolar kommer alltid in, ibland udda, ibland i par eller fler. Här har jag sett till att kraftiga krokar monterades på vägg – detta för att kunna utnyttja väggarna även i detta rum och till denna varugrupp.
Det röda rummet är ett kombinerat rum – både försäljning men även uttransport av möbler för kunder, vilket innebär att portarna används till att leverera ut större möbler – detta gör att jag behövde tänka till med vilka produkter som passar i detta rum

Åtgärd: platta produkter som gör att rummet inte blir för trångt, därför satte vi tavellister på väggarna – detta för att exponera tavlor och speglar på väggarna. En annan åtgärd var att ha hjul på all golvinredning så man lätt kan flytta undan inredningen när man ska bära ut tex en stor soffa.Genomgående i butiken så finns regeln, produkterna eller varorna skall exponeras liten till stor, ljus till mörk, även att tänka i block och gruppera ihop gör att produkterna kommer fram på bästa sätt. Att tänka så i exponeringen gör att det blir ett större lugn och att det blir bra balans i exponeringarna.

Självklart är det inte helt lätt att följa detta hela tiden och överallt men som en grund princip.


Eftersom exponering och tänket kring detta ska vara tydligt för personalen har jag arbetat fram en exponeringsmanual – i denna manual finns tydliga exempelbilder och text i punktform för att förtydliga och förstärka hur just denna varugrupp skall exponeras. Att arbeta utefter en butiksmanual är mer regel än undantag i retail-världen!Här är bild från invigningen där Cajsa Hagberg berättade om projektet och utmaningar och framgång – på hyllan till vänster ser ni jordglober som så tydligt visar hur vår konsumtion idag motsvarar som om vi hade fyra jordar att leva på och av… vilket vi så klart inte har – där av återbruk, återbruk och mera återbruk!


Tack Cajsa på Falu Energi och vatten för äran att vara en del av detta viktiga och roliga projekt – tack Falu Kommun för förtroendet att få genomföra detta tillsammans med all personal på Ta till vara inklusive Christina Ljung som gjorde ett superarbete i detta team!


Här kan du se lite filmer från projektet.

1 Barnväggen

2 Gula väggen

3 sveper inför nyöppning


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...