BUTIK

Qreate hjälper dig att höja din butiks kommunikation, image och profil. Allt för ökad försäljning och lönsamhet.  Butiken ska ge kunden inspiration till köp. Kanske behövs en ommöblering eller omhängning i din butik? Jag ser lösningar som skapar försäljning och gör att butiken utnyttjas på bästa sätt!

Att utveckla, förstärka och tydliggöra ert koncept och varumärke finns också som tjänst.  Det är viktigt att skapa en upplevelse och en nyfikenhet för kunden och därmed gynna försäljningen, där kan Qreate bidra med mycket.

Ni kan även välja en konsultation i er butik där vi löser många problem direkt på plats eller kommer tillbaka med en mer genomgripande förändring allt efter ert behov och önskan.

HUR kan Qreate skapa försäljning?

  • En väl genomförd butiksplanering – rätt vara på rätt plats
  • Exponering – visa varan
  • Tydlighet – det ska vara enkelt för kunden att se, hitta och välja att köpa varan
  • Kundvarv – Lokalens utformning, färgsättning och möblering
  • Första intrycket – Skyltfönstret
  • Röda tråden, Uppföljning – Annons/Kampanj – Skyltfönstret – Entrén – Butiken – Avdelningen
  • Butikskommunikation – förstärker och förtyligar

Qreate utbildar även i butikskommunikation såsom skyltteknik, exponeringar och röda tråden

Qreate ger er tydliga och informativa skisser och ritningar på era lokaler och dess inredning och belysning.

Butikslayouten är i 3D

Bilder på butikslayout till kund

maliin_stoor_qreate_ 3D_layout_butikskommunikation_visual_merchandiser

maliin_stoor_qreate_ butikslayout_3D_

Bilder från butiksuppdrag

butikslayout_visual_merchadiser_maliin_stoor_shape_for_change  Visual Merchandiser._maliins_stoore_

visual_merchandiser_maliin_stoor_shop_for_change  visual_merchandiser_butikskomunikation_maliin_stoor_shape_for_change

nypon 2  nypon hylla

HemtexCL  bocker CL

stolbord  mattorCL

Nypon2  hemtexmindre cl

butiksexponering_7_maliin_stoor  butiksexponering_9_maliin_stoor

butiksexponring_maliin_stoor  butiksexponering_11_maliin_stoor

butiksexponering__porslin_maliin_stoor  butiksexponering_porslin_2_maliin_stoor

butiksexponering_8_maliin_stoor  slottsbarbro_butiksexponering_maliin_stoor