privat kund – rita upp altan i 3d

Jag fick ett trevligt samtal från en privatperson som hade planer för sin uteplats – de ville justera om lite gällande olika ytor eller ”rum” på denna altan.

Mitt upplägg för sådana uppdrag är att, efter det första samtalet, besöka kunden och lyssna in behov, tankar och önskemål. Ställa frågor som uppstår, känna in och försöka bilda mig en bra uppfattning om vad kunden vill ha hjälp med.

Jag dokumenterar med hjälp av text och även bilder från platsen – i olika vinklar och försöker få med alla ytor.

Efter att jag fått dokumenterat och fått den informationen som jag behöver beger jag mig till Studiio Stoor och jobbar fram en så kallad ”Uppdragsbeskrivning” där jag sammanställler hur jag uppfattat vad kunden önskar hjälp med.

Detta dokument skickar jag till kunden som jag nu önskar att de kikar igenom och kommer med feedback på hur uppdraget uppfattats – när detta dokument är godkänt görs det om till en offert med ett pris på det vi kommit fram till.

Nu startar själva processen för mig!

Jag jobbar i SketchUp – ett fantastiskt verktyg där jag kan visualisera åt kunden – allt blir så tydligt och klart hur det kommer se ut.

I detta fallet justerades ritningarna tre gånger utefter vad kunden gav för feedback och deras önskemål – dess justeringar finns med i den offert jag lagt – jag vill att kunden ska komma till ett bra avslut och vara nöjd!

Kunden ord;

För oss var det en stor vinst i att se det visullet med lite olika lösningar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...