offentlig miljö – open space

Ett uppdrag i offentligmiljö – som alltid måste man göra en behovsanalys, vad ska ytan användas till, tankar och önskemål – i detta fallet så var ytan helt ny för uppdragsgivaren, den skulle adderas till de ytor som redan finns i huset och självklart följa kundens grafiska profil.

Ytan skulle användas till möten och sammankomst – allt från det informella till det formella.

inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_1

inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_6

inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_5

inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_4

inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_3

inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_2inredare_offentligmilj_maliin_stoor_qreate_8

Photo by Maliins Stoor Iphone

Spara

SparaRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...