mäss-stylist för entreprenörskolan – FORMEX

Jag har uppdrag hos Entreprenörskolan i Leksand och deras distansutbildning Certifierad Visual Merchandiser – för att berätta mer om vår utbildning och visa oss mer på marknaden så valde vi att ställa ut på FORMEX.

På just FORMEX finn många som har butiker och kan ha missat att utbildningen hos oss är lätt att kombinera med sitt jobb och gör inte att man måste vara borta många dagar från sin verksamhet

Vi valde en monter som är öppen, alltså med en bakvägg och i övrigt öppet på sidorna. Här fick vi även in deltagarna från vår  pågående kurs att komma med förslag på monterlösning   – de fick tillsammans med oss rita och göra olika förslag på lösningar – till sist satte vi denna variant!

Montern byggdes även upp tillsammans med deltagare från pågående utbildning

Här ser ni resultatet

Här följer några bilder på själva uppbyggnationen – teamwork för att få ihop det!

 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...